Voor de veiligheid van iedereen die op het terrein van de Kasteelfeesten Wijchen aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Deze huisregels wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voor je naar de Kasteelfeesten Wijchen komt, want door aanwezig te zijn op het feestterrein (incl. kasteeltuin en tent) ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

KAARTEN

Voor de Kasteelfeesten Wijchen dien je te beschikken over een geldig toegangsbewijs.

TOEGANGSCONTROLES

Er zijn toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles wordt er gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. De volgende zaken mogen niet mee op het terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:

 • drink- en etenswaren
 • glaswerk
 • plastic flessen
 • blik
 • vuurwerk
 • wapens
 • drugs
 • gevaarlijke voorwerpen
 • laserpennen
 • parfum, deodorant en overige spuitbussen of –flessen
 • geluids- en of beeldopnameapparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing)
 • (semi-)professionele fotocamera’s, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen
 • paraplu’s
 • selfiesticks
 • lachgas/distikstof(mon)oxide
 • stoelen, krukjes e.d.

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het terrein/kasteeltuin/tent betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

LEGITIMATIE

Bezoekers aan de Kasteelfeesten dienen zich te legitimeren bij de entree/ingang volgens de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.
Een kopie en de kopieID-app zijn geen geldige identiteitsbewijzen.
Deze kunnen niet worden gescand en zullen dus niet worden geaccepteerd.

ALCOHOL

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Weder verstrekking aan bezoekers onder de 18 jaar is tevens niet toegestaan. De Kasteelfeesten Wijchen wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd.

ROKEN

Er mag te allen tijde niet gerookt worden in de tent.

DRUGS

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is tijdens de Kasteelfeesten Wijchen niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festivalmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het terrein/kasteeltuin/tent worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan. Groepen kunnen geweigerd worden.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het terrein/kasteeltuin/tent is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

CAMERABEWAKING

Op het gehele terrein vindt camerabewaking plaats. Op verzoek van de politie dan wel justitie zullen de opnames van de camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld.

KINDEREN

De Stichting Kasteelfeesten Wijchen raadt af jonge kinderen mee te nemen naar de optredens van artiesten, omdat de organisatie het terrein bij de podia niet geschikt acht voor jonge kinderen, vanwege onder meer het geluidsniveau en de grote hoeveelheid mensen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene. Lees hier meer ons leeftijdsbeleid.

FOTO’S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Tijdens de Kasteelfeesten Wijchen kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden en/of door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media.

EIGEN RISICO

Het betreden van het terrein/kasteeltuin/tent en het bijwonen van de optredens is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Stichting Kasteelfeesten Wijchen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of (verlies van) eigendommen van bezoekers. Tijdens het evenement is er gehoorbescherming verkrijgbaar.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens de Kasteelfeesten Wijchen verzameld. Na afloop van de Kasteelfeesten Wijchen worden gevonden voorwerpen naar de Gemeente Wijchen gebracht. De gemeente is op werkdagen bereikbaar op: telefoonnummer 024 751 71 11.  Meer info is te vinden op de website van de gemeente Wijchen.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

Zaken die niet zijn toegestaan op het terrein/kasteeltuin/tent worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

WILDPLASSEN

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

ROLSTOELEN

De organisatie van de Kasteelfeesten Wijchen doet haar best om het terrein/kasteeltuin/tent toegankelijk te maken voor rolstoelen. Ook wordt gezorgd voor toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is.

Per rolstoel mag een begeleider mee, indien er voldoende plaats is. Bij drukte dienen begeleiders plaats te maken voor personen in een rolstoel. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

MINIMUM LEEFTIJD

Zie deze pagina voor de minimale leeftijd.

Overige informatie naast de huisregels:

Consumptieprijs: € 3,30- Wij nemen geen biljetten van € 200 & € 500 aan. Dit jaar aangeschafte consumptiemunten zijn ook volgend jaar geldig. De bar sluit om 01.00 u. De kassa sluit om 00.45 u. Munten worden niet retour genomen.
Zie tevens onze FAQ pagina met diverse vragen en antwoorden.