Duurzaamheid

Bestel e-tickets

Inleiding

We streven naar een zo duurzaam mogelijke organisatie van het evenement. We zijn ons tijdens de Kasteelfeesten bewust van de milieubelasting en ons doel is om verantwoordelijkheid te nemen door maatregelen te treffen om deze impact te minimaliseren.
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze organisatie, waarbij we niet alleen streven naar het verminderen van de directe impact, maar ook naar een positieve bijdrage aan het milieu en de gemeenschap waarin we opereren. We streven ernaar om, waar mogelijk, meerdere evenementen te combineren met andere organisaties, zoals een lustrumviering van een seniorenvereniging of een samenkomst van muziekverenigingen.

Milieudoelstellingen

• Energie:
We streven ernaar om energie-efficiënte systemen te implementeren, waaronder het gebruik van hernieuwbare energiebronnen waar mogelijk. Dit omvat het installeren van LED-verlichting, het gebruik van energiezuinige apparatuur en de promotie van bewust energieverbruik door
medewerkers.
• Water:
We gaan ons inzetten voor het minimaliseren van waterverbruik door het gebruik van waterbesparende technologieën, zoals hergebruik van water waar haalbaar. Bovendien streven we naar bewustwording van waterbehoud onder deelnemers en personeel.

• Afval:
Ons doel is om de hoeveelheid afval te verminderen door recycling te bevorderen en het gebruik van single-use plastic te minimaliseren. We zullen recycleerbare materialen gebruiken, en door middel van voorlichting en faciliteiten voor gescheiden afvalinzameling willen we een cultuur van recycling stimuleren.

• Mobiliteit:
We zullen proactief maatregelen nemen om duurzame vervoerswijzen te bevorderen, zoals het stimuleren van openbaar vervoer, carpoolen en fietsen naar het evenement. Ook zullen we de mogelijkheden voor elektrische voertuigen en het verminderen van CO2-uitstoot van het transport
evalueren en implementeren waar mogelijk.

Door deze maatregelen te treffen, streven we ernaar om de milieu-impact van het evenement te minimaliseren en een duurzamere benadering te realiseren.

Inclusie en diversiteit

• Ons doel is dat alle deelnemers een positieve ervaring hebben tijdens het evenement, ongeacht hun leeftijd, ras, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid of capaciteiten.
• We waarborgen dat de evenement locatie toegankelijk is voor mensen met diverse beperkingen, variërend van motorisch, visueel, auditief tot mentaal. Dit geldt voor alle delen van de locatie, van de hoofdingang tot aan de sanitaire voorzieningen.
• Bij het samenstellen van ons programma streven we naar diversiteit in zowel de artiesten als de behandelde thema’s, door een gevarieerde mix van gender (m/v/x), afkomst en leeftijd samen te stellen.

Evenementen locatie

• De geselecteerde locatie beschikt over de vereiste infrastructuur en uitrusting om installaties te minimaliseren en logistiek vervoer te beperken/vermijden.
• We trachten het aantal transportbewegingen te minimaliseren door voorkeur te geven aan lokale leveranciers.
• Onze locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Energie

• We halen onze energie uit een netverbinding, waardoor we jaarlijks 250 tot 300 liter diesel besparen die anders nodig zou zijn voor energieopwekking.
• Voor de terreinverlichting maken we gebruik van energiezuinige ledverlichting met een ingebouwde automatische uitschakelfunctie bij voldoende omgevingslicht.
• We gebruiken ledverlichting op zowel het podium als in de zaal, wat energiezuinig is.
• We vermijden energieverspillende elementen zoals luchtpilaren.

Water

• Voor het evenement is water nodig, dit is afkomstig van de waterleiding. We gebruiken geen bronwater uit de grond.
• Voor onze watertoevoer gebruiken we het meest geavanceerde systeem momenteel beschikbaar voor watervoorziening. Dit systeem, uitgerust met frequentieregeling, zorgt ervoor dat de pomp alleen draait met de benodigde toeren om water met de juiste druk naar specifieke locaties te verplaatsen.
Dit resulteert in een aanzienlijke energiebesparing.

Afval

• We sorteren de drinkbekers zorgvuldig voor hoogwaardige recycling, waar ze worden omgezet in nieuwe voedsel- of drankverpakkingen. De verwerking vindt plaats volgens de richtlijnen van verordening (EG) 1935/2004. Wij voldoen aan de nieuwe regelgeving van single-use naar circulair.
• Onze afvalstromen scheiden wij in papier, glas, plastic / PMD en restafval.
• Alle soorten flessen en blikjes, zoals plastic PET-flessen, wijnflessen en drankblikjes, worden volledig ingezameld voor recycling, wat aanzienlijk bijdraagt aan het verminderen van zwerfafval in ons milieu.
• Het afvalwater van de toiletten wordt verwerkt door het aan te bieden aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en dit bereiken we door de toiletten aan te sluiten op het riool.
We lozen onder geen beding rechtstreeks in de gracht of beek vanwege het aanzienlijke gehalte aan stikstof en fosfor in het afvalwater.
• We zetten een ‘clean team’ in om het terrein schoon te maken tijdens zowel de op- als afbouwdagen.
• Wij ledigen regelmatig de afvalbakken om te voorkomen dat afval zich ophoopt.
• Na elke showdag wordt zowel de tent als het buitenterrein gereinigd door een ‘clean team’.
• Voorafgaand aan de demontage van de tent wordt de vloer geveegd om te voorkomen dat afval op de grond terechtkomt.

Mobiliteit

• We stimuleren ons personeel om met de fiets of het openbaar vervoer te reizen om brandstofuitstoot te verminderen.
• De locatie bevindt zich op loopafstand van zowel het treinstation als de bushalte.
• We bieden ruime en veilige fietsenstallingen aan, om fietsen te stimuleren.
• We werken samen met lokale leveranciers en cateraars, waardoor ze zich niet ver hoeven te verplaatsen om hun diensten te leveren.

Materialen

• Op ons voorterrein gebruiken we een duurzame HDPE-vloer die jaarlijks opnieuw wordt ingezet. Dit bespaart houten vlonders en vermindert aanzienlijk het aantal transportbewegingen.
• We geven geen gadgets of goodiebags uit.
• We vermijden het gebruik van plasticfolie en kiezen in plaats daarvan voor herbruikbare plateaus, kratten, rekken en soortgelijke alternatieven.
• We gebruiken geen bouwhout voor constructies of decoratieve doeleinden.

Promotie en communicatie

• We verminderen ons papierverbruik door geen entreekaarten te drukken; in plaats daarvan scannen we ze direct vanaf telefoons. Deze methode wordt vermeld op de entreekaarten en in de bestelbevestiging per e-mail.
• We maken gebruik van whiteboards en digitale alternatieven in plaats van papier.
• Bij het bestellen van banners, kleding, en andere items streven we er bij voorkeur naar om geen specifieke data of informatie op te nemen, zodat hergebruik mogelijk is.
• We proberen herbruikbare communicatiematerialen te gebruiken, zoals de jaarlijks herbruikbare plastic nummers die worden gebruikt bij de garderobe.