Onze huisregels

Bestel e-tickets

Voor de veiligheid van iedereen die op het terrein van de Kasteelfeesten Wijchen aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Deze huisregels wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voor je naar de Kasteelfeesten Wijchen komt, want door aanwezig te zijn op het feestterrein (incl. kasteeltuin en tent) ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

KAARTEN

Voor de avondprogramma’s van de Kasteelfeesten Wijchen is een geldig toegangsbewijs vereist. Voor de dagprogramma’s zijn geen entreekaarten nodig, deze programma’s zijn gratis toegankelijk.

TOEGANGSCONTROLES

Er worden toegangscontroles uitgevoerd voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Tijdens deze controles wordt gefouilleerd en worden tassen gecontroleerd. De volgende items mogen niet mee het terrein op en moeten worden ingeleverd of terug naar huis worden gebracht bij de controles:

 • Drink- en etenswaren
 • Glaswerk
 • Plastic flessen
 • Blik
 • Vuurwerk
 • Wapens
 • Drugs
 • Gevaarlijke voorwerpen
 • Laserpennen
 • Parfum, deodorant en andere spuitbussen of -flessen
 • Geluids- en/of beeldopnameapparatuur, met uitzondering van mobiele telefoons (opnames van de muziek en optredens van de artiesten vallen onder het beeld- en geluidsrecht)
 • (Semi-)professionele fotocamera’s, inclusief camera’s met verwisselbare lenzen
 • Paraplu’s
 • Selfiesticks
 • Lachgas/distikstof(mon)oxide
 • Stoelen, krukjes, enz.

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Door het terrein, de kasteeltuin, of de tent te betreden, ga je automatisch akkoord met de controles van kleding en tassen. Als verboden voorwerpen worden aangetroffen, wordt de zaak overgedragen aan de politie.

LEGITIMATIE

Bij de entree/ingang van de Kasteelfeesten dienen bezoekers zich te legitimeren volgens de Nederlandse wettelijke verplichting met een geldig legitimatiebewijs. Kopieën en de KopieID-app worden niet als geldige identiteitsbewijzen beschouwd, omdat ze niet kunnen worden gescand en daarom niet worden geaccepteerd.

ALCOHOL

Conform de Nederlandse wetgeving is de verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Daarnaast is het verboden om alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar te weder verstrekken (doorgeven). De Kasteelfeesten Wijchen volgt, zoals andere evenementen, deze wetgeving strikt en zal hierop controleren. Het kan zijn dat je om legitimatie wordt gevraagd. Zelfs als je 18 jaar of ouder bent maar er jong uitziet, kan het voorkomen dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd.

ROKEN

Er mag te allen tijde niet gerookt worden in de tent.

DRUGS

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is tijdens de Kasteelfeesten Wijchen niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festivalmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het terrein/kasteeltuin/tent worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan. Groepen kunnen geweigerd worden.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het terrein/kasteeltuin/tent is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

CAMERABEWAKING

Op het gehele terrein vindt camerabewaking plaats. Op verzoek van de politie dan wel justitie zullen de opnames van de camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld.

KINDEREN

De Stichting Kasteelfeesten Wijchen raadt af jonge kinderen mee te nemen naar de optredens van artiesten, omdat de organisatie het terrein bij de podia niet geschikt acht voor jonge kinderen, vanwege onder meer het geluidsniveau en de grote hoeveelheid mensen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene. Lees hier meer ons leeftijdsbeleid.

FOTO’S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Tijdens de Kasteelfeesten Wijchen kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden en/of door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media.

EIGEN RISICO

Het betreden van het terrein/kasteeltuin/tent en het bijwonen van de optredens is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Stichting Kasteelfeesten Wijchen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of (verlies van) eigendommen van bezoekers. Tijdens het evenement is er gehoorbescherming verkrijgbaar.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens de Kasteelfeesten Wijchen verzameld. Na afloop van de Kasteelfeesten Wijchen worden gevonden voorwerpen naar de Gemeente Wijchen gebracht. De gemeente is op werkdagen bereikbaar op: telefoonnummer 024 751 71 11.  Meer info is te vinden op de website van de gemeente Wijchen.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

Zaken die niet zijn toegestaan op het terrein/kasteeltuin/tent worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

WILDPLASSEN

Wildplassen is uiteraard niet toegestaan, en de politie deelt hiervoor bekeuringen uit. We verzoeken je vriendelijk om gebruik te maken van de toiletvoorzieningen op het terrein. Bij de uitgang voor het kasteel staat ook een plaszuil om wildplassen te voorkomen. Laten we samen zorgen voor een schone en prettige omgeving.

ROLSTOELEN

De organisatie van de Kasteelfeesten Wijchen doet haar best om het terrein/kasteeltuin/tent toegankelijk te maken voor rolstoelen. Ook wordt gezorgd voor gratis ITS toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Per rolstoel mag een begeleider mee. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

MINIMUM LEEFTIJD

Zie deze pagina voor de minimale leeftijd.